Pritožba zaradi prisotnosti jedrskega orožja v Italiji

Pri tožilstvu sodišča v Rimu je bila 2. oktobra 2023 vložena pritožba zaradi jedrskega orožja

Avtor: Alessandro Capuzzo

2. oktobra je bila tožilstvu rimskega sodišča poslana pritožba, ki jo je posamično podpisalo 22 članov pacifističnih in protimilitarističnih združenj: Abbasso la guerra (Dol z vojno), Donne e uomini contro la guerra (Ženske in moški proti vojna), Associazione Papa Giovanni XXIII (Združenje papeža Janeza XXIII.), Centro di documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale (Dokumentacijski center mednarodnega pacifističnega manifesta), Tavola della Pace Friuli Venezia Giulia (Miza miru v Furlaniji-Julijski krajini), Rete Diritti Accoglienza Solidarietà Internazionale (International Solidarity Welcome Rights Network), Pax Christi, Pressenza, WILPF, Centro sociale 28 maggio (Socialni center 28. maja), Coordinamento No Triv (No Triv koordinator) in zasebniki.

Med pritožniki so bili univerzitetni profesorji, odvetniki, zdravniki, esejisti, prostovoljci, vzgojitelji, gospodinje, upokojenci, očetje Comboni. Nekateri med njimi so dobro znani, na primer Moni Ovadia in pater Alex Zanotelli. Tiskovni predstavnik 22 je odvetnik Ugo Giannangeli.

Odvetnika Joachim Lau in Claudio Giangiacomo iz IALANA Italia sta vložila pritožbo v imenu tožnikov.

Pritožbo so predlagatelji ponazorili na tiskovni konferenci, ki je potekala, kar je pomembno, pred vojaško bazo Ghedi, kjer pooblaščeni viri domnevajo, da so jedrske naprave.

Fotografije tiskovne konference, na kateri je bila predstavljena pritožba, pred jedrsko letalsko bazo Ghedi

Od njih zahtevajo, da raziščejo prisotnost jedrskega orožja v Italiji in morebitne odgovornosti

Pritožba, vložena 2. oktobra 2023 pred tožilstvom sodišča v Rimu, poziva preiskovalne sodnike, naj najprej raziščejo prisotnost jedrskega orožja na italijanskem ozemlju in posledično morebitne odgovornosti tudi iz kriminalnega vidika zaradi uvoza in posedovanja.

Pritožba navaja, da se prisotnost jedrskega orožja na italijanskem ozemlju lahko šteje za resnično, čeprav tega niso nikoli uradno priznale različne vlade, ki so sledile. Viri so številni in segajo od nikoli zanikanih novinarskih člankov do avtoritativnih znanstvenih revij in političnih dogodkov.

Poročilo razlikuje med nacionalnimi in mednarodnimi viri.

Med prvimi je odgovor ministra Maura na poslansko vprašanje z dne 17. februarja 2014, odgovor, ki s poskusom legitimizacije prisotnosti naprav implicitno priznava njihov obstoj. Med viri je tudi dokument CASD (Center za višje obrambne študije) in CEMISS (Vojaški center za strateške študije).

Tudi mednarodni viri so številni. Izpostaviti velja preiskavo Bellingcat (združenje raziskovalcev, akademikov in preiskovalnih novinarjev) 28. maja 2021. Rezultati te preiskave so paradoksalni, saj medtem ko evropske vlade vztrajajo pri skrivanju vseh informacij, ameriška vojska uporablja aplikacije za shranjevanje velika količina podatkov, potrebnih za skladiščenje artilerije. Zgodilo se je, da so zapisi teh aplikacij postali javna domena zaradi malomarnosti ameriške vojske pri njihovi uporabi.

Glede na številne navedene vire se lahko šteje, da je prisotnost jedrskih naprav v Italiji gotova, natančneje okoli 90 v bazah Ghedi in Aviano.

Pritožba opozarja, da je Italija ratificirala pogodbo o neširjenju orožja (NPT).

Pritožba opozarja, da je Italija 24. aprila 1975 ratificirala pogodbo o neširjenju jedrskega orožja (NPT), ki temelji na načelu, da se države, ki imajo jedrsko orožje (imenovane "jedrske države"), ne bodo predale jedrskega orožja tistim, ki ga imajo ga nimajo (imenovane »nejedrske države«), medtem ko se slednje, vključno z Italijo, zavezujejo, da ne bodo prejele in/ali pridobile neposrednega ali posrednega nadzora nad jedrskim orožjem (členi I, II, III).

Italija po drugi strani ni podpisala ali ratificirala Pogodbe o prepovedi jedrskega orožja, ki jo je 7. julija 2017 odobrila Generalna skupščina ZN in je začela veljati 22. januarja 2021. Tudi brez tega podpisa je bi posedovanje jedrskega orožja eksplicitno in samodejno označilo za nezakonito, pritožba trdi, da je nezakonitost resnična.

Notranjost baze Ghedi.
V sredini je bomba B61, levo zgoraj je MRCA Tornado, ki ga korak za korakom zamenjajo F35 A.

Nato naredi analitični pregled različnih zakonov o orožju (Zakon 110/75; Zakon 185/90; Zakon 895/67; TULPS Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) in zaključi z navedbo, da atomske naprave spadajo v definicijo »vojnega orožja« (Zakon 110/75) in »materiala za orožje« (Zakon 185/90, člen 1).

Končno se pritožba nanaša na vprašanje prisotnosti ali odsotnosti uvoznih dovoljenj in/ali dovoljenj, saj njihova preverjena prisotnost na ozemlju nujno predpostavlja njihov prehod čez mejo.

Molk o prisotnosti atomskega orožja neizogibno vpliva tudi na prisotnost ali odsotnost uvoznih dovoljenj. Kakršno koli dovoljenje bi bilo tudi v nasprotju s 1. členom zakona 185/90, ki določa: „Izvoz, uvoz, tranzit, prenos znotraj Skupnosti in posredovanje materiala za orožje, kot tudi prenos ustreznih proizvodnih dovoljenj in selitev proizvodnje , je treba prilagoditi zunanji in obrambni politiki Italije. "Takšne operacije ureja država v skladu z načeli republikanske ustave, ki zavrača vojno kot sredstvo za reševanje mednarodnih sporov."

Pritožba navaja rimsko tožilstvo kot pristojni forum za neizogibno vpletenost italijanske vlade v upravljanje jedrskega orožja.

Pritožbo, podprto z 12 prilogami, podpisuje 22 aktivistov, pacifistov in antimilitaristov, med katerimi so nekateri na visokih položajih v nacionalnih združenjih.

Pustite komentar