Udeležba na 3. svetovnem pohodu za mir in nenasilje